Arhivă lunară 22 noiembrie 2022

Unitatea elementară de masă, raportul între dark matter și dark energy, energia termică

Acest articol face referire și este în același timp o completare a lucrării Modelul Big Bang Rece, numită în continuare MBBR sau lucrarea de bază, care a fost tipărită în cadrul editurii Tribuna Economică, în anul 2021, cu ISBN 987-973-688-429-0; lucrarea este listată și la adresa bigbangdigitalmodel.com.

Ne propunem să calculăm:

  1. Unitatea elementară de masă;
  2. Raportul între dark matter și dark energy;
  3. Unitatea elementară de temperatură.

1. INTRODUCERE

În lucrarea de bază (MBBR) am arătat că viteza cea mai mare din Univers este 1 Psu/Ptu (v. MBBR- Prima cuantificare). Extrapolând acest rezultat aș putea spune că viteza luminii are ca valoare unitatea în acord cu conceptele și unităților de măsură definite în MBBR.

Pentru efectuarea calculelor vezi aici formulele de conversie între sistemele de coordonate Planck și SI precum și constantele folosite în toate articolele, așa cum au fost ele definite în MBBR.

Vezi articolul complet, în format PDF, AICI!

De ce timpul nu este reversibil?

Acest articol face referire și este în același timp o completare a lucrării Modelul Big Bang Rece, numită în continuare MBBR sau lucrarea de bază, care a fost tipărită în cadrul editurii Tribuna Economică, în anul 2021, cu ISBN 987-973-688-429-0; lucrarea este listată și la adresa: bigbangdigitalmodel.com.

Ne propunem să răspundem la întrebarea din titlu – De ce timpul nu este reversibil? – pe baza principiilor din MBBR.

1. INTRODUCERE

În lucrarea de bază am definit timpul ca fiind, în baza Axiomei 2 și a Definiției 2, succesiunea numărabilă de evenimente apărută în procesul gândirii de tip logico-matematică, gândire efectuată de o Conștiință creatoare.

Vezi articolul complet, în format PDF, AICI!

Paradoxul lui Bentley

Acest articol face referire și este în același timp o completare a lucrării Modelul Big Bang Rece, numită în continuare MBBR sau lucrarea de bază, care a fost tipărită în cadrul editurii Tribuna Economică, în anul 2021, cu ISBN 987-973-688-429-0; lucrarea este listată și la adresa bigbangdigitalmodel.com.

Ne propunem să rezolvăm paradoxul din titlu pe baza principiilor din MBBR.

1. INTRODUCERE

Pe scurt, paradoxul se referă la teoria gravitației a lui Newton aplicată la nivel cosmologic și anume, dacă universul ar fi finit, stelele fiind atrase una de alta prin intermediul gravitației atunci ar trebui să se prăbușească toate într-un singur punct; dacă universul este infinit atunci forțele de atracție ar fi infinite ceea ce ar sparge stelele.

Vezi articolul complet, în format PDF, AICI!